Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada bumiputera awam yang benar-benar berminat
untuk menguasai bahasa yang dipelajari secara formal selepas waktu kerja. Peserta KKB akan
didedahkan kepada penggunaan bahasa yang dipelajari untuk komunikasi yang berkesan.

Makluman lanjut sila klik pautan di bawah :

 

" Pihak APB berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis. ".