Vision

 

Menjadi sebuah Akademi Pengajian Bahasa yang unggul
berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan bahasa.