NO NAME OF INDUSTRY PROGRAMME DURATION
1. Irama Duta Menjalankan Kursus Bahasa Mandarin (1 kelas) JAN-JUL 2018
2. Etiqa Maybank Menjalankan Kursus Bahasa Mandarin (4 kelas) JUL - AUG 2018
3. Skytrex Menjalankan aktiviti bersama pelajar JAN 2019
4. NIOSH Menjalankan Kursus Bahasa Inggeris MAR - JUN 2019
5. Jabatan Laut Menjalankan Kursus Bahasa Inggeris APR - JUN 2019